กลับด้านบน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Sprocket & Roller Chains
Sprocket
 • เฟืองโซ่แผ่นเรียบ
  Sprocket no hub
  extension
 • เฟืองโซ่ดุมยื่นหนึ่งข้าง
  Sprocket one side
  hub extension
 • เฟืองโซ่ดุมยื่นสองข้าง
  Sprocket two side
  hub extension
 • เฟืองโซ่สเตนเลส
  Chain sprocket
  (stainless steel SUS 304)
 • เฟืองโซ่ฟันสองชั้น
  Duplex chain sprocket
Roller Chains
 • ANSI STANDARD ROLLER CHAIN
  สามารถเลือกใช้โซ่ได้ทั้ง แบบโซ่มาตราฐาน(Std Roller Chain) และแบบติดปีก (Std Roller Chain Attachment) ตามมาตราฐานทั้งแบบอังกฤษ ( BS = 04B, 05B,....., 32B ) และ อเมริกา ( ANSI = 25, 35,....., 240 ) ทั้งแบบแถวเดียว (Simplex), สองแถว (Duplex) และสามแถว (Triplex) หรือมากกว่า และรับทำโซ่พิเศษตาม ตัวอย่างหรือตามแบบของทางลูกค้า
 • DOUBLE-PITCH ROLLER CHAINS -> ANSI DOUBLE-PITCH ROLLER CHAIN
  โซ่ลำเลียงขนาดเล็ก มีให้เลือกทั้ง แบบแผ่นตรง และแบบแผ่นเว้า และสามารถเลือกโรเลอร์ได้ทั้งแบบโรเลอร์เล็ก ( S-Roller ) ,โรเลอร์ใหญ่ ( R-Roller ) และมีโซ่ติดปีกแบบ A1, A2, K1, K2, M35, M1, M35-2, M2, D1, D3 ซึ่งทางสามารถเลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 • LEAF CHAIN
  โซ่ลิฟ ( Leaf Chain ) มีให้เลือกใช้ตามมาราฐานคือ Type A (AL), Type B (BL), Type L (LL) ซึ่งสามารถ เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมของลักษณะงาน
 • HEAVY DUTY CHAINS
  สามารถเลือกได้ทั้งแบบรุ่น "H" Series, S & HS Series มีให้เลือกตามมาตราฐาน อังกฤษ (BS : 10BH, 12BH,....) และ อเมริกา (ANSI : 25H, 50H,....) และมีให้เลือกแบบแถวเดียว (Simplex), สองแถว (Duplex) และสามแถว (Triplex)หรือมากกว่า
 • DOUBLE – PITCH HEAVY DUTY CHAIN
  โซ่ตามมาตราฐาน อเมริกา (ANSI)มีให้เลือก แบบโรเลอร์เล็ก (S-Roller : C2060H,C2080H,....) และแบบโรเลอร์ใหญ่ (R-Roller : C2062H,C2082H,....) ทั้งแบบติดปีกแบบ A1, A2, K1, K2, M35, M35-2, M1, M2