กลับด้านบน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Ball & Roller Bearings
ปัจจุบันนี้โลกได้ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้กลายเป็นสิ่งที่ผลักดันและท้าทายต่อผู้ผลิตตลับลูกปืนชั้นนำทั่วโลก อทิเช่น NSK, NTN, SKF, FAG เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่ผู้ใช้ต้องการตลับลูกปืนที่มีคุณภาพสูง ทั้งในด้านของสมรถนะ ความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ที่สูงตามการใช้งานที่แตกต่างกันไป เช่นการใช้งานในความเร็วสูง แรงบิดต่ำ เสียงและแรงสั่นสะเทือนต่ำไม่ต้องบำรุงรักษา ใช้งานกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย และการทำให้เป็นชุดเดียวกันกับตัวเสื้อ ซึ่งก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ใช้งานแตกต่างกันไป
บริษัทแบริ่งเซ็นเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายตลับลูกปืนชั้นนำของโลก NSK และ NTN ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับมาตราฐานการรับรองจาก JIS และ ISO
Deep Groove Ball Bearings

Deep groove ball bearings are very widely used as the general purpose bearing. A deep groove is formed on each inner and outer ring of the bearing enabling them to sustain radial and axial loads in either direction as well as the complex loads which result from the combination of these forces. Deep groove ball bearings are suitable for high speed applications.

Angular Contact Ball Bearings

Deep groove ball bearings are very widely used as the general purpose bearing. A deep groove is formed on each inner and outer ring of the bearing enabling them to sustain radial and axial loads in either direction as well as the complex loads which result from the combination of these forces. Deep groove ball bearings are suitable for high speed applications.

Self-Aligning Ball Bearings

The outer ring raceway of self-aligning ball bearings forms a spherical surface whose center is common to the bearing center. The inner ring of the bearing has two raceways. The balls, cage, and inner ring of these bearings are capable of a shifting in order to compensate for a certain degree of misalignment with the outer rings.

Cylindrical Roller Bearings

Cylindrical roller bearing can accommodate heavy radial loads, the roller are guided by ribs on either the inner or outer ring, therefore these bearings are also suitable for high speed applications.

Tapered Roller Bearings

Cylindrical roller bearing can accommodate heavy radial loads, the roller are guided by ribs on either the inner or outer ring, therefore these bearings are also suitable for high speed applications.

Spherical Roller Bearings

Spherical roller bearings consist of an outer ring having a continuous spherical raceway within which operates two rows of barrel-shaped rollers which are in turn guided by an inner ring with two raceways separated by a center rib. Spherical roller bearings have a large capacity for racial loads, axial loads in either direction, and complex loads.

Thrust Bearings

Thrust bearings are designed primarily to support axial loads at contact angles between 30 and 90 degrees. just as with radial bearings, these bearings differ according to the type of rolling element they use: there are thrust ball bearings that use balls and thrust roller bearings that use rollers.

1. Single direction thrust ball bearings
The steel balls of single direction thrust ball bearings are arranged between a pair of shaft housing washers and the normal contact angle is 90 degrees.

2. Spherical roller thrust bearings
Just like the spherical roller bearings, the center of the spherical surface for spherical roller thrust bearings is the point where the raceway surface of the housing raceway washer meets the center axis of the bearing.

3. Cylindrical roller thrust bearings
Thrust bearings incorporating cylindrical rollers are available in single row, double row, triple row, and four row varieties. Cylindrical roller thrust bearings are able to receive axial loads only, and have high axial rigidity which makes them well suited for heavy axial loads.

4. Tapered roller thrust bearings